Facebook ikon Instagram ikon

fiske med børstemark

Asgeir og Tommys Fiskeskole (fiske med børstemark)
Nattsjekk på flate, og børstemarksverming
Sjøørretklaff med børstemark imitasjon