Facebook ikon Instagram ikon

havforskningsinstituttet

Rapport fra første dager av havforskningsinstituttets merkingsprosjekt på makrellstørje (bluefintuna).
Kveite kan overleve fang-og-slipp