Facebook ikon Instagram ikon

meitefiske

1000 Fisketips Sirkelkrok
1000 fisketips ( #20 glidende løsning for ferskvann)
Gullfisk (sølv-karuss)
Juni…. gone!
Abbor tid
Litt meiting etter suter, sørv og abbor
Nitelva, med mort og laue
Karpe og litt lureri…….