Facebook ikon Instagram ikon
31. mars, 2021 - Sjøørretfiske

Sjøørret Sørlandet Pressemelding

Du har kanskje lest om prosjektet Sjøørret Sørlandet på bloggen tidligere. Prosjektet er nå inne i sin andre sesong og stadig mer jobb legges ned i å få tilrettelagt for sjøørretens levevilkår, og en tilrettelegging for at fiskere skal få gode opplevelser på Sørlandskysten. I dag kom nok en gladmelding;

Pressemelding – 30.3.2021

 

Sjøørret Sørlandet –Miljødirektoratet og Agder fylkeskommune bevilger 1,3 millioner kroner i 2021

 

Sjøørret Sørlandet er et bærekraftig reiselivsprosjekt som kombinerer en satsing på både mer fisk og flere fiskere. Prosjektet gjennomføres av Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland og Lillesand kommuner. Miljødirektoratet har for 2021 bevilget 1 060 000 kr til vannforvaltning og bedre gyteforhold. Agder fylkeskommune har for 2021 bevilget 225 000 kr til tilrettelegging for sjøørretturisme.

 

Prosjektet startet i 2020 med støtte fra Miljødirektoratet, Blått Kompetansesenter Sør og Agder fylkeskommune. Kommunene bidrar også med betydelige ressurser inn i prosjektet.

I tillegg samarbeider kommunene med et bedriftsnettverk med lokale reiselivsbedrifter, samt Havforskningsinstituttet, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder. Grimstad kommune er prosjekteier for prosjektet.

 

Sjøørret Sørlandet forener formidling og forskning, næring og reiseliv og handler om av vekst og utvikling fremover må skje innenfor naturens tålegrense. Skoler «adopterer en bekk», og nærmere 500 skolebarn fra 2. – 7. klasse har fått erfaringer med konkret miljøarbeid i sitt nærområde. Elevene har både en teoridel, og en praktisk del der de er med ute i bekkene og plukker søppel og legger ut gytegrus.

Prosjektet henter erfaring fra Danmark, hvor man i flere år har jobbet med denne type turisme. Erfaringstall derfra tilsier at omsetningen som følger med en fanget sjøørret er på ca 2 500 kroner pr kilo. Bare på Fyn er det skapt 38 årsverk, en lokal omsetning på 50-58 millioner danske kroner, og minst 55 000 overnattingsdøgn fra sjøørretfiskende turister.

 

«Dette har jeg troen på», sier Jørund Hellerdal på Bie Camping. «Vi synes det er flott at reiselivsbedrifter og kommuner kan samarbeide om å tilrettelegge for sjøørretfiske. Det er imponerende hva de har fått til i Danmark, og nå er vi godt i gang på Sørlandet også!»

 

For mer informasjon kontakt:
Erik Berglihn, prosjektleder Sjøørret Sørlandet – mobil 930 84 020

Bodil Slettebø, leder av styringsgruppen / næringssjef Grimstad kommune (mob. 997 96 360)
Kåre Andersen, næringssjef Arendal kommune (mob. 902 38 777)
Anne Torunn Hvideberg, næringssjef Tvedestrand kommune (mob. 909 87 098)
Ole Tom Tjuslia, næringsrådgiver Froland kommune (mob. 928 24 882)
Gunnar Sannæs, rådgiver Lillesand kommune (mob. 908 41 166)

Her kan du lese de tidligere innleggene om prosjektet;

Prosjekt Sjøørret Sørlandet

 

Prosjekt Sjøørret Sørlandet. Gytebekker og skolesatsing

 

Asgeir