Facebook ikon Instagram ikon

fluorocarbon

1000 fisketips (#15 lag ditt eget flyndretakkel)
1000 fisketips (#3 fluorocarbon)
1000 fisketips (# 6 Albright knuten, fortom på superliner)
Albright Knuten