Facebook ikon Instagram ikon

ørret

Abu Jazz gav stor-ørret i test
Battle of Arctic #2
Tips for sommerens ørretfiske
Program 4. Hvorfor biter fisken? NRK 1
1000 fisketips (# 18 finn fiskeplassene i ferskvann)
Sommerfugler, pinnelek og ørretfiske
Litt av hvert
Flere arter fra Lillesand