Facebook ikon Instagram ikon
23. mai, 2021 - miljø under vann Sjøørretfiske

Sjøørret Sørlandet vassdrags-prosjekt vokser

Jeg har flere ganger skrevet om det flotte tiltakene som nå gjøres øst i Agder når det kommer til sjøørreten. Sjøørret Sørlandet prosjektet har som mål å lage et mer bærekraftig sportsfiske etter sjøørret. Det aller viktigste, og det som det jobbes mest med akkurat nå er å forbedre levevilkårene for sjøørreten. Erik Berglhin er leder og drivkraft for prosjektet som nå omfatter 12 skoler og omkring 600 elever som adopterer sine respektive sjøørretbekker langs kysten fra Tvedestrand til Lillesand.

Samtidig med at guider blir opplært og overnattingssteder rigger seg med tørkerom og utstyr, så organiseres det nå slik at alle drar i riktig retning til prosjektets mål om å få kysten her til å bli et enda bedre sjøørret-eldorado. Det aller største og viktigste arbeidet er å ta tak i sjøørretens gyte-områder. I dag var vi på Hisøy, og en svært bra sjøørretbekk som ligger nær Havforskningsinstituttets egne lokaler på Flødevigen. HI er selv med prosjektet og er bidragsyter. Det betyr at denne bekken vil kunne få en helt spesiell oppfølging hvis vi får det som vi vil. Med så mange dyktige forskere like ved, har denne bekken en unik mulighet for å få en helt spesiell plass i prosjekt Sjøørret Sørlandet. Hva dette innebærer må vi komme tilbake til senere.

På første observasjons runde hadde vi med Alf Ring Kleiven som er en anerkjent forsker, og som tidligere har vært med på flere større undersøkelser rundt sjøørret og sportsfiske. Vi tok turen med el-apparat fra utløp gjennom nedre delers naturlige løp, og opp til mer dyrket mark, og til slutt opp til øvre oppgangshinder. El-apparatet slår ut fisken i noen sekunder slik at den kan undersøkes. På den måten kan enn få et inntrykk av hvor mye fisk det finnes, og dermed om bekken produserer nye generasjoner av sjøørret. Denne bekken på Hisøy var i meget god stand og vi fant yngel, og større ørret i flere generasjoner.

Det var en del mudder som dekket gytegrus og korker av kvister som nærmest har stengt bekken. Noe ble løst der og da, andre ting må planlegges å gjøres i løpet av sesongen sammen med skole-elevene. Uansett var den i bedre stand enn de fleste vassdrag her nede, og kan med ganske enkle grep forbedres. Grunneiere er også positive og det er svært bra.

Sjøørret Sørlandet er nå i ferd med å forbedre 10 vassdrag med hjelp av skoleelever. Det vil gi sjøørreten et løft og ikke minst øke forståelsen hos vår neste generasjon av hvor viktig disse små bekkene og vassdragene er, også for livet i sjøen.

Det gode arbeid fortsetter …

Her kan du lese flere innlegg om Sjøørret Sørlandet prosjektet;

https://www.asgeiralvestad.no/prosjekt-sjoorret-sorlandet/

https://www.asgeiralvestad.no/prosjekt-sjoorret-sorlandet-gytebekker-og-skolesatsing/

https://www.asgeiralvestad.no/sjoorret-sorlandet-pressemelding/

Asgeir