Facebook ikon Instagram ikon
26. april, 2022 - miljø under vann

Status fiskeoppdrett på Sørlandet

Det er kanskje på tide med en liten oppdatering på hvordan det går med oppdrettsplanene på Sørlandet. For de som følger med så vet dere at det har vært diverse planer, og her er statusen pr i dag så langt jeg vet.

Lillesand-HELLESUND

I Lillesand har politikerne satt en stopper for planene for en utvidelse og et nytt område for eksisterende anlegg. Flertallet i kommunestyret har etter et par runder funnet ut at de ikke vil legge til rette med areal til denne type virksomhet slik som den drives i dag. Som det stod i lokalavisa, har det vært «sterk motstand» mot dette. Og vi kan takke gode og oppvakte politikere, Sjøørret Sørlandet, NJFF, Grunneiere og lokale ildsjeler for at dette ikke ble noe av slik at vi fortsatt kan forlyste oss i Norges fineste skjærgård uten utvidelser av denne svært forurensende industrien.

Dyreparken-EIDE

Dyreparken har etter hvert skrotet planene om å samarbeide med Eide Fjordbruk om et visnings-anlegg for industrien i selve parken. De sier selv at de etter hvert har sett den sterke motstanden, og at de ikke vil involvere seg i den voksende og sterke kritikken næringen har mot seg. Min personlige mening er at de nok ikke hadde særlig kunnskap om hvor ille denne industrien var, og at de nok har blitt kurtisert med både penger og feilinformasjon fra Eide Fjordbruk, som viser seg å ikke være særlig bedre enn andre oppdrettsselskap. Med andre ord selskaper som har få eller ingen ambisjoner om å stoppe forurensingen. Takk til alle som har bidratt til å opplyse ledelsen i Dyreparken! Søknaden om et anlegg i Kvåsefjorden som opprinnelig skulle levere fisk til Dyreparken ligger der fortsatt og vil nok få samme behandlingen som MOWI sine planer i Søgne.

Søgne-MOWI

De største og de mest alvorlige planene er et gigant-anlegg utenfor Søgne som oppdrettsverstingen MOWI ønsker å etablere. Her snakker vi om mange millioner laks, samt et smolt-anlegg midt på Sørlandet. Et anlegg og en virksomhet som med alle midler må stoppes. Søgne er kjent rekreasjons-området med mye turister, hytter og fastboende som bruker naturen og sjøen hver dag. Et slik anlegg vi ta beslag i store områder av vår felles skjærgård, som i tillegg ligger like ved et spesielt vernet område. Lakselus, forurensings, og enorme mengder med næringsstoffer som vil gi overgjødsling er bare noen av konsekvensene et slik gigant-anlegg vil gi i nærområdet der. Det er nå opp til politikerne i Kristiansand og si ja eller nei til om verdens største oppdrettsselskap skal få herje fritt her. Kristiansand JFF og Naturvernforbundet har i samarbeid med flere andre organisasjoner hatt flere møter for å opplyse politikerne om de katastrofale følgene et slikt anlegg vil ha for livet under vann. Så langt ser det ut som de fleste politiske partier har «flagget» at de ikke ønsker denne industrien velkommen i våre områder. Unntakene er Høyre, Frp, Folkelista og Demokratene som enten ikke har stilt til debatt, eller vært avventende. Det pågår altså fortsatt en svært viktig kamp for å få politikerne i kommunen til å forstå hvor ødeleggende dette er for Sørlandskysten. Den pågående behandlingen og konklusjonen fra politikerne vil være svært viktig og i tillegg ha en enorm signaleffekt på hvordan Sørlandskysten skal se ut i årene fremover.

Her har du noen tidligere innlegg om samme sak;

Nei til lakseoppdrett i Agder

Stopp syk oppdrett på Sørlandet

 

Dyreparken legg bort planene om visningsanlegg!

Asgeir