Facebook ikon Instagram ikon

fargevalg

Hvilken farge, etter sjøørreten?
Havfiske kompendium del 3
Fargeguiden for sjøørret (del 1)
FARGEVALGETS KVALER