Facebook ikon Instagram ikon

Harald Nyland

Rapport fra første dager av havforskningsinstituttets merkingsprosjekt på makrellstørje (bluefintuna).
Røye klaff på isen
Sørøya del 2 med kveiter
Sørøya «ups and downs»
Instagram og facebook
Offshore Lillesand