Facebook ikon Instagram ikon

fiske etter torsk

Så er det torsk å fange …
Fisketips for torsk i nov-desember (fra land)
Finn de beste fiskeplassene for torsk (FiskHer App)
Januar torske-bonanza på Sørlandet
Nytt år og torskefredning