Facebook ikon Instagram ikon

vårfiske

Når bjørka har fått museører, er det godt fiske
April fra fiskefilm.no (sjøørretfiske)
Så starter nattfiskesesongen
Hvordan skille støing og gjeldfisk/overspringer av sjøørret.
Det er nå det skjer, vanntemperaturen stiger
Sjøørret påske?