Facebook ikon Instagram ikon

makrellstørje

Tunfisk start (makrellstørje)
Første runde med makrellstørje-satsing (Team Penn Technotroll)
Frist for å søke deg til det norske makrellstørje-fiske denne uken!
Oppdeling av fangst og litt mer om prosjektet makrellstørje 2020
Full klaff på makrellstørjen, Team Abu Technotroll
Fast fisk på tur nr.2 (makrellstørje) Team Abu TechnoTroll
Makrellstørjefiske 2020 (Team ABU Techno Troll)