Facebook ikon Instagram ikon

fisk som mat

Om å fiske etter Horngjel (Belone belone)
Kaldrøking av laks, blåkjeft og makrellstørje
Mormors Makrellkager
Fiskegrateng enkelt og greit
Farmor Irene`s fiskekaker
Sommer sol og Sørlandet
Abu-røken (bruker-veiledende film)
Fish and Chips, barnevennlig fisk
Fiskekaker av selvfanget fisk
Kveite i fløtesaus på tradisjonelt vis
Fish and Chips, barnevennlig fisk
Lagesild på tradisjonelt vis i Grimevannet
Oppdeling av fangst og litt mer om prosjektet makrellstørje 2020