Facebook ikon Instagram ikon

dypvannsfiske

Asgeirs fiskeskole, Brosme
Doble opp på slepet du også!
Brosmefiske Asgeirs fiskeskole
1000 fisketips (# 8 dregge på dypt vann)
1000 fisketips (# 11 kraftig havfisketakkel)
Art # 133 Blåkveite
Ny art # 125 hvitskate
Slik fisker du lange
Hvitskate og spisshale kutling
Ny dypvannstur på Vestlandet
Klargjøring av kraftige takkel for fiske i nord
Close, but no sigar
Ny art # 114 (120) skolest og håkjerring blanking
Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)
Haisommer! (ny art)
Ekstra kraftig dypvannstakkel
Blåtur på dypt vann
Dypvannsarter på gang…
Et par haier på den nye artslisten